Endagskurser om kemisäkerhet

På endagskurserna deltar huvudsakligen kemi- och NO-lärare på högstadiet och gymnasiet, men även mellanstadielärare. Kursdagarna ger vi på skolor utöver landet (2017 besökte vi 8 orter från Landskrona till Piteå). Då samlas 15-30 lärare på en skola och en sådan dag kostar 15000 kr (januari 2019).

Mer information om KRC:s endagskurser hittar du här.

Distanskurs på Stockholms universitet

KRC håller även i en distanskurs på 7,5 hp, som ges på kvartsfart från oktober till mars. Ansökan till den kursen sker centralt via Antaging.se

Mer information hittar du här.

Magnesium i vattenånga