På kursen kommer vi att gå igenom moment som är viktiga för kemilärare och för skolan

  • Förvaring och hantering av kemikalier
  • Personlig skyddsutrustning
  • Labbets utrusning och avfallshantering
  • Riskbedömningar och skriftliga rutiner
  • Ansvarfrågan och delegering

Vi avslutar med två workshop:

  • Ett laborativt pass där man får tillfälle att genomföra experiment på ett säkert sätt.
  • Göra en riskbedömning

Anmälan är öppen fram till två veckor innan varje kursdag.

För praktisk information om kursdagarna i Göteborg och anmälan, kontakta Björn Pihlquist, telefon 031-366 69 15 eller bjorn.pihlquist@vastrahisingen.goteborg.se