Välkommen till en dag som handlar om eld och undervisning i eldkunskap med fokus på åk 4-6. Vi ger förslag på hur elden kan användas som utgångspunkt för att diskutera materiens egenskaper, oförstörbarhet och dess kretslopp ur ett kemiskt perspektiv.

Vem?           Lärare i åk 7-9
Tid              18 juni 2018, kl. 9-16
Plats           KRC, Stockholms universitet
Kostnad       700 SEK exkl. moms, inkl. lunch och fika
Kursledare    Cecilia Stenberg, Sofie Stenlund och Jenny Olander

Anmälan till kursdagen hittar du här.

Frågor: jenny.olander@krc.su.se, Telefon: 08 - 120 765 49