Kursdagen börjar med att vi genomför en laboration och funderar på vad elever kan lära sig av att genomföra den. Därefter lyfter vi olika syften som skulle kunna nås med laborativ undervisning. Det kan vara att eleverna ska lära sig
  - en laborativ metod (t.ex. separation)?
  - en naturvetenskapligt innehåll (t.ex. organisk kemi)?
  - Systematiskt undersökande

Vi omformulerar några laborationsinstruktioner för att svara mot olika syften och testar dem praktiskt. Exempellaborationer är valda för att passa kemiundervisning i åk 7-9, men dagen kan passar kemilärare i både grundskaolan, gymnasiet och komvux.

Tid              17 augusti 2018, kl. 9-16
Plats           KRC, Stockholms universitet
Kostnad       700 SEK exkl. moms, inkl. lunch och fika
Kursledare    Cecilia Stenberg, Sofie Stenlund och Jenny Olander

Anmälan till kursdagen hittar du här. Det finns fortfarande några platser kvar, men maila jenny.olander@krc.su.se samtidigt som du anmäler dig för att informationen ska komma fram lite snabbare.

Frågor: jenny.olander@krc.su.se, Telefon: 08 - 120 765 49