Kursdagen börjar med att vi genomför en laboration och resonerar om dess innehåll. Därefter lyfter vi olika syften som skulle kunna nås med laborationer. Är målet att eleverna ska lära sig

-en laborativ metod (t.ex. separation)?
-en naturvetenskapligt innehåll (t.ex. organisk kemi)?
-Systematiskt undersökande
 

Vad ställer dessa olika syften för krav på utformningen av laborationerna? Vi omformulera några laborationsinstruktioner för att svara mot olika syften. 

Under dagen kommer

Vem?          Exempellaborationer är valda för att passa kemiundervisning i åk 7-9, men dagen kan passar kemilärare i både grundskaolan, gymnasiet och komvux.
Tid              17 augusti 2018, kl. 9-16
Plats           KRC, Stockholms universitet
Kostnad       700 SEK exkl. moms, inkl. lunch och fika
Kursledare    Cecilia Stenberg, Sofie Stenlund och Jenny Olander

Anmälan till kursdagen hittar du här.

Frågor: jenny.olander@krc.su.se, Telefon: 08 - 120 765 49