Kursupplägg

Kursen inleds med två dagar på plats i Stockholm. Den första dagen motsvarar de endagskurser KRC håller regelbundet runtom i landet. Andra dagen får vi något fördjupande föredrag och information om undervisningen på distanskursen. Efter introdagarna fortsätter arbetet på distans med ett digitalt gruppmöte per vecka. För varje moment gör studenterna (som är aktiv kemilärare) uppgifter, som diskuteras och lämnas in i grupp. Det är i nuläget åtta moment, som vart och ett resulterar i inlämningsuppgifter med feedback. Slutuppgiften, som är betygsgrundande, lämnas in individuellt och innebär en säkerhetspärm för egna skolan.

När?

Introdagarna blir 10-11 oktober 2019 och kursen pågår mars 2020.

Anmälan

görs via Antagning.se och sen anmälan är öppen till 15 september 2019.

Frågor?

kontakta jenny.olander@krc.su.se