Bakgrund

Under Arbetsmiljöverkets (AV) kampanj ”För friskare arbetsplatser” i oktober 2018 inspekterades kemiinstitutionerna på omkring 400 skolor och kampanjen fortsätter i oktober 2019. Det som inspekteras är skolornas förmåga att

  1. upprätta en förteckning av kemiska risker (kemikalieförteckning) 

  2. genomföra riskbedömningar 

  3. informera arbetstagarna (lärare, elever och övriga)

Enligt AV:s pressmeddelande från 181024 visar 8 av 10 av de inspekterade arbetsplatserna brister i kemikaliehanteringen.

Syfte med informationsdagen

Att underlätta en förbättrad kemikaliehantering i skolan. Första tillfället när denna typ av informationsdag anordnades på KRC var 190617, mer info här.

Målgrupp

Lärare, särskilt institutionsansvariga kemi- och NO-lärare, skolledare, utbildningsförvaltningar och skoltekniker. 

Tid

7 februari 2020, kl.9-16

Program, med reservation för ändringar

9.00 Bakgrund med skolperspektiv
KRC
  AV:s föreskrifter kring kemikaliehantering
Arbetsmiljöverket
10.30 Fika
11.00

Ansvar och arbetsfördelning kring hantering av kemikalier i skolan
Sveriges Kommuner och Landsting

 

Skyddsombudets roll i kemikaliehantering och systematiskt arbetsmiljöarbete
LR och Lärarförbundet

12.00 Lunch
13.00

Föredrag med inslag av gemensam workshop (inkl. fika)
KRC (vilka som anordnas beror på deltagarnas intressen)

15.00 Sammanfattning och avslutning senast 16.00

 

Plats

Stockholms Universitet, MND, E248-E250. Hitta hit.

Kostnad

Dagen kostar 500 SEK inkl. fika och lunch, exkl. moms.

Anmälan

Anmälan är öppen via denna länk så länge det finns platser kvar eller som längt till 17 januari.