Praktisk information

Målgrupp

Kursdagen passar för kemi- och NO-lärare och rektorer som arbetar på högstadiet eller gymnasiet. Kemiintresserade mellanstadielärare kan också vara intresserade!

Kostnad

Under 2019 kostar det 1000 SEK inkl. lunch och fika för en kursdag som KRC anordnar på Stockholms universitet. Att bjuda in två kursledare från KRC kostar (fr.o.m. 190117) 15000 SEK inkl. resa och ev. boende. Priserna är exkl. moms.

Deltagarantal och lokal

Det optimala deltagarantalet är 20-25 personer, men KRC genomför kursdagarna för 15-30 deltagare. Kurserna har laborativa inslag och därför genomförs de i lokaler där man får tända ljus och genomföra enklare kemiexperiment. De behöver även inloggning till internet.

Information till deltagarna i förväg

KRC skickar ut information och en liten förberedelseuppgift till deltagarna i förväg. Lärarna behöver ha tillgång till dator,  labbrock och skyddsg lasögon under kursdagen.

Kurslitteratur

Så arbetar du med kemikalier i skolan (H339), från Arbetsmiljöverket.

Kursinnehåll

Tid

Vanligen brukar kursen pågå kl. 9-16 eller kl. 10-17.

Teorigenomgångar

  • Förvaring och hantering av kemikalier
  • Personlig skyddsutrustning
  • Labbets utrusning och avfallshantering
  • Riskbedömningar och skriftliga rutiner
  • Ansvarfrågan och delegering
 
 

Gruppövningar

  1. smålaborationer, som kan användas vid undervisning om kemisäkerhet.
  2. riskbedömning av minst en laboration i KRC:s dynamiska riskbedömningsblankett.
  3. genomgång och samtal kring förslag till delegering för kemilärare.

Diskussionerna mellan deltagarna är en viktig del av programmet.