På kursen kommer vi att gå igenom moment som är viktiga för kemilärare och för skolan

Teorigenomgångarna omfattar

  • Förvaring och hantering av kemikalier
  • Personlig skyddsutrustning
  • Labbets utrustning och avfallshantering
  • Riskbedömningar och skriftliga rutiner
  • Ansvarfrågan och delegering

Det blir även workshoppass med

  1. smålaborationer, som kan användas vid undervisning om kemisäkerhet.
  2. riskbedömning av minst en laboration i KRC:s dynamiska riskbedömningsblankett.
  3. genomgång och samtal kring förslag till delegering för kemilärare.

Diskussionerna mellan deltagarna är en viktig del av programmet.

Medtag dator och gärna egen labbrock.

Anmälan och kostnad

Det handlar om några ströplatser till kvar på en kursdag på Fågelforsskolan i Vaggeryd. Kostnaden för kursdagen kommer att delas mellan de anmälda lärarna.

För anmälan kontakta Matilda Claesson senast 20 december: matilda.claesson@vaggeryd.se

Frågor om kursinnehåller? kontakta jenny.olander@krc.su.se