Endagskurser om kemisäkerhet

På endagskurserna deltar huvudsakligen kemi- och NO-lärare på högstadiet och gymnasiet, men även mellanstadielärare. Kursdagarna ger vi på skolor utöver landet (2017 besökte vi 8 orter från Landskrona till Piteå). Då samlas 15-30 lärare på en skola och en sådan dag kostar 15000 kr (januari 2019). Aktuella kursdatum hittar du här.

Distanskurs på Stockholms universitet

KRC håller även i en distanskurs på 7,5 hp, som ges på kvartsfart från oktober till mars. Ansökan till den kursen sker centralt via Antaging.se Mer information hittar du här.

Informationsdag för lärare, skolledare och förvaltningar

17 juni 2019 hölls en informationsdag och 7 februari blir det en ny.

Magnesium i vattenånga