Evenemang

  1. Du är här:
  2. Start
  3. KRC
  4. KRC
  5. Om oss
  6. Evenemang
  7. Avhandling om kemiundervisning på universitetet

Avhandling om kemiundervisning på universitetet

EVENEMANG

Datum: 22 februari 2019 10:00 - 28 februari 2019 12:00
Plats: Vivi-Täckholmsalen

Fredagen den 22 februari lägger Ilana Manneh fram sin avhandling: "Supporting Learning and Teaching of Chemistry in the Undergraduate Classroom".

 

Ilana Manneh

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

Opponent: Professor Ingo Eilks, Institut für Didaktik der Naturwissenschaften, Abt. Chemiedidaktik, Universität Bremen

Handledare: Docent Karim Hamza, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms univetsitet är huvudhandledare. Biträdande handledare är docent Carl-Johan Rundgren, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och docent Lars Eriksson, Institutionen för material och miljökemi, båda från Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Professor Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet; docent Jesper Sjöström, Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle, Malmö universitet; professor Paola Valero, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (ordförande för betygsnämnden). Reservledamot är docent German Salazar Alvarez, Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)

Postadress:
Kemilärarnas Resurscentrum
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: krc@krc.su.se

Ledning
Föreståndare
Jenny Olander
08-1207 6549
jenny.olander@krc.su.se
 

KRC:s logga