Att bjuda in elever från andra skolor innebär
  • att arrangera uttagningsprovet (90 min) och vakta andra elever tillsammans med skolans egna elever.
  • att rätta (kortsvarsfrågor)
  • att skicka in resultatet till EUSO (Mer info euso.se)

Vissa gymnasieskolor ser det som ett bra sätt för elever i årskurs 9 att lära känna deras skola.

Kan du ta emot elever från andra skolor? Hur många?

Hör i så fall av dig till KRC så kan vi sprida informationen genom att fylla på i den här tabellen.
Ort Skola kontaktperson Antal
Lund Gymnasieskolan Spyken susanne.tegler@lund.se 60 (tot)
Stockholm Kungsholmens gymnasium cecilia.stenberg@edu.stockholm.se 30 (tot)
       
       

 

Exempel på provuppgift från 2018 års uttagningsprov:

19. Du häller 20,0 cm3 etanol i ett mätglas med 20,0 cm3 vatten i rumstemperatur, sätter i en propp och vänder mätglaset upp och ner fem gånger. Du låter mätglaset stå i tio minuter och betraktar mätglaset. Vad ser du? Kryssa i den eller de alternativ som stämmer.

A: Ämnena har blandats fullständigt.

B: Etanolen har lagt sig i ett skikt ovanpå vattnet.

C: En kemisk reaktion har skett.

D: Den sammanlagda volymen understiger 40,0 cm3.

E: Vätskornas sammanlagda volym blir 40,0 cm3.

Provet i sin helhet handlar om både fysik, biologi och kemi och finns på euso.se/for-larare/ Där finns även tidigare års prov och några exempel på laborativa finalprov.