Det pågår mycket forskning kring hur Naturvetenskap och teknik kan undervisas på ett sätt som gynnar elevernas lärande. Under den här konferensen kommer du att få lära dig om både pågående och färdiga projekt. Det blir också diskussioner kring hur denna kunskap kan användas i skolan idag. Konferensen är öppen för såväl lärare, forskare och andra personer som arbetar med skolutveckling.

Var?                   Kåkenhus, Campus Norrköping

När?                  17-18 oktober 2019, anmäl dig senast 30 september 2019 via

Mer info            https://liu.se/artikel/fobasnt19