Praktikaliteter

Konferensen börjar 22/11 kl. 12.00 och avslutas ett dygn senare 23/11 kl. 12.00. Den hålls på Linnéuniversitetet i Kalmar. Anmälan är gratis, men antalet deltagare är begränsat till 80 deltagare.

Innehåll

På fredagen blir det föreläsningar om aktuell kemiforskning, medan lördagen är vikt åt forkning och beprövad erfarenhet om kemiundervisning. Magnus Ehinger berättar om "flippad undervisning" och håller worskhop kring det.

Förseminarium om kemisäkerhet

KRC erbjuder ett "förseminarium" på fredagen kl. 10-12 med följande innehåll:

  • Kemikalieförteckning, arbetsfördelning och riskbedömning
  • Laboration med riskbedömning

Mer information och anmälan hittar du här