På programkonferensen för Metalliska material  på Lidingö i mars träffas företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera området. I år bjuds kemilärare in att delta under den första dagen, den 6 mars, och det kommer även att anordnas en lärarsamling i samverkan med KRC. Konferensen hålls på på Skogshem & Wijk på Lidingö.

Lärarsamling 6 mars kl. 10-12

Kemilärare från skolan och universitetet träffar kemister från några olika företag för information och samtal. Följande frågor kommer att tas upp:

  • Vilken kemi används i metallindustrin idag?
  • Vilka olika kemikunskaper är viktiga i olika nivåer av industrin?
  • Vilka möjligheter och utmaningar finns i skolans kemiundervisning?
  • Vilka möjligheter och utmaningar finns på universitetens/högskolornas kemiutbildning?
  • Hur kan elevers/studenters studiebesök på företag bli så givande som möljligt?

Lunch och programkonferens kl. 12-17

Efter lärarsamlingen bjuder Metalliska material på lunch  och därefter är deltagarna välkomna att stanna Programkonferensen kl. 13-17. Programmet hittar du här.

Anmälan

Det är gratis att delta, men vi behöver information om hur många som kommer att delta senast 22 februari. Anmälan till lärarsamling, lunch och deltagande i programkonferensen 6 mars gör du här.