Informationsbrev

  1. Du är här:
  2. Start
  3. KRC
  4. KRC
  5. Om oss
  6. Informationsbrev
IB-maj-2018

Informationsbrev

KRC:s nyhetsbrev är till för dig som undervisar kemi i grundskolan eller på gymnasiet. Anmäl dig här om du är intresserad av digitala utskick.

En pappersvariant skickas kostnadsfritt till "NO-lärarna vid" eller "Kemilärarna vid" alla skolor som har anmält intresse. Hör av dig om tidningen saknas på din skola! Alla tidigare nummer hittar du i pdf-format här nedan.

 

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)

Postadress:
Kemilärarnas Resurscentrum
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: krc@krc.su.se

Ledning
Föreståndare
Jenny Olander
08-1207 6549
jenny.olander@krc.su.se
 

KRC:s logga