Informationsbrev

  1. Du är här:
  2. Start
  3. KRC
  4. KRC
  5. Om oss
  6. Informationsbrev
IB-maj-2018

Informationsbrev

Målgruppen för KRC:s nyhetsbrev är Kemi- och NO-lärare  vid grundskolor, gymnasier eller vuxenutbildning i Sverige. Skriften är gratis och det kommer tre till fyra nummer om året. För att få ett e-postmeddelande om att en ny tidning finns tillgänglig på vår hemsida anmäler du dig här.

Dessutom skickar vi ut en papperstidning per skola. Om din skola saknar tidningen så går det bra att anmäla en ny skolprenumeration till krc@krc.su.se.

Alla tidigare nummer av nyhetsbrevet i pdf-format hittar du på den här sidan.

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)

Postadress:
Kemilärarnas Resurscentrum
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: krc@krc.su.se

Ledning
Föreståndare
Jenny Olander
08-1207 6549
jenny.olander@krc.su.se
 

KRC:s logga