INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TREVLIG SOMMAR önskas - MEN HJÄLP EBBA FÖRST!                                       2

INTERNET OCH CD-TIPS                                                                                         3

KOMMENTERA KURSPLANERNA FÖR KEMI A OCH B!                                       4

GRÄTZELCELLEN - en solcell som härmar naturen, tips                                             5

BRÄNSLECELLER - tips                                                                                           7

TIPS FÖR DIG SOM INTE VAR I UMEÅ                                                                   8

ORGANISK KEMI MED REAKTIONSMEKANISMER  - kurs i augusti på KRC         10

KRC -YTTRANDE OM GRUNDSKOLANS KURSPLANER                                       12