Innehållsförteckning

Redaktörens rader 1
Belönade idéer från lärare 2
Bindningar en introduktion
Upplägg av introduktion av kemi/naturkunskap
Påminnelser 5
Kom på konferens
Bra idéer kan också belönas med böcker!
Sommarkurser
Anmälningsblankett
Aktuellt om bromerade flamskyddsmedel. 14
"Kemin i samhället", andra upplagan. 15
Kemiska ämnen på CD-ROM, version 6.0 16
5 –minuters högstadiekemi - videos med svensk tal! 17
ISIS DRAW 212 - gratis ritprogram på nätet 19
Påskgult oxalat, Fotokemisk energiomvandling 20
Sötningsmedel – sötare än socker 21
Densitetsbestämning av CocaCola/CocaCola Light 22
Ytspännings laboration - högstadiet 23
Varning för kemikalie! 27