Innehållsförteckning

Redaktörens rader .........................................................................3
Material från KRC
• Från Raff till rengöring................................................................. 4
• KRC:s OH-bildbank ..................................................................... 5
Kristalltävling................................................................................7
Reportage från en skola
• PBL på Falkbergsskolan ..................................................................................... 9
KemiAktuellt
• Atmosfären i en U-båt ...................................................................................... 12
• Experiment om koldioxidrening....................................................................... 14
En obehörig lärares erfarenheter av läraryrket ...........................15
Notiser
• Aspartam stimulerar aptiten! ............................................................................ 18
• Varför är PCB så farligt? .................................................................................. 19
• Tillverka eget tuggummi .................................................................................. 19
Boktips
• Per Enghag : Jordens grundämnen och deras upptäckt .................................... 20
• Svein Sjøberg : Naturvetenskap som allmänbildning....................................... 21
CD-ROM tips
• Classifying Materials........................................................................................ 22
• Chemical Changes ............................................................................................ 22
• Patterns in Chemistry........................................................................................ 23