Innehållsförteckning

Föreståndarens rader................................................................. 3

Behov av medarbetare på KRC................................................. 4

Beställ kompendiet ”Kemin i maten”........................................ 5

Inbjudan till gratis konferens.................................................... 6

Sommarkurser på KRC............................................................. 8

Kemin i maten.......................................................... 9

Elektrokemi............................................................ 10

Analytiska metoder................................................. 11

Organiska reaktionsmekanismer.............................. 12

Moderna material.................................................... 13

Kemin i skidvalla................................................................... 15

Kemiinstitutionen – Vem är egentligen ansvarig?.................... 21

(Ny)aktuell kemi i lavalampor................................................ 23