Här kan du hitta Informationsbrevet nr 2 från maj 1995