Innehållsförteckning brev 23

Föreståndarens rader                                                      1

Bota Vasa                                                                      2

Projektarbete 100 poäng – tips                                      4

Tips för lärare om is                                                     7
 "Det går inte att göra röda islyktor"

Tips för lärare om vattenrening                                     8

rening och flockning, demonstration eller lab

Biokemitips proteinstruktur                                           10

"Hur man kan demonstrera med presentband"

Tips för elever och lärare                                              11

Öppet hus för elever

På gång för grundskollärare                                          12

Regionala Konferensen i Örebro, några tankar             13

Sommarkurser på KRC                                                14

VG-uppgifter – en påminnelse                                      19