Innehållsförteckning
Föreståndarens rader 1
Den kommande föreståndaren 3
Grundskolans materiallåda färdig! 5
Akrylamid i chipsen 10
Naturläkemedel och läkemedel från naturprodukter 12
Mjölksyrabakteriers effekt på hälsan 20
Om att forska i Japan, en annorlunda upplevelse 23
Redovisning av projektet ”Kemin, Biologin och Framtiden” 25
Kemi B och Biologi B och verkligheten 26
Solvärme och kemisk energilagring 28
VG-uppgifter 30
Kalendarium 30