Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 1
Säkerhet i skolans laborationsarbete 2
De regionala konferenserna för NO-lärare år 2003 4
EUSO (European Union Science Olympiad) 5
KRC söker medarbetare 6
Sommarkurser på KRC
Läkemedel 7
Kemi i maten 8
Miljökemi 9
Tips för lärare
Is och salt-kallt 10
Smäler is snabbare i kranvatten än i saltvatten? 11
Smäler salt när det löser sig i vatten? 12
Färgning av nukleotider 13
Laborationsförsök 14
Recension: eDNA, ett datorbaserat laborationsprogram 15
KRC-debatt: Varför misslyckas vi? 17
Kalendarium 18