Innehållsförteckning

Regional konferens för NO-lärare i Umeå 2
Säkerhetskonferenser i Stockholm 3
Säkerhetstips 1,2,3 4
Sveriges första PEM bränslecellsbuss 5
Tips för lärare
Julen är otänkbar utan ljus 7
Julkemisånger 7
Rödkål och gas i påsen 8
Fortbildningskurs i bioteknik 10
Vill ni ha temadag om polarforskning 11
Julpyssel
Pussel 11
Korsord 12
Konferensrapport: physics on stage 13
Smått och gott
Material från KRC 15
Glöm inte studiedagar från KRC 15
KRC får ny webmaster 15
Web-skolläromedel för gymnasier 15
Kalendarium 16
Lösningar till Julpyssel 17