Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Säkerhetskonferenser i Stockholm 3
Säkerhetstips om tillstånd
Tillstånd 1 Tomtebloss 3
Tillstånd 2 Ättikssyraanhydrid 4
Vådasprängningen, video 4
Nyheter
Ingvar Lindqvist priset till Pär Wohlin 5
Nationell provbank i kemi 7
Kemi hearing om gymnasiets kemi 8
Brev från Skolverket/Cecilia Bergström 8
Enkät om elevers attityder till kemi A 8
Svenskan Kemistsamfundet inbjuder till uppsatstävling 10
Läkemedelskompendiet har utkommit 11
KRC:s sommarkurser 11
NoTnavet – ett nytt verktyg 12
Tips för lärare
Ett enkelt batteri 13
Intressanta websajter 14
Aktuell miljöfråga: 15
Påsklabbar 17
Kalendarium 19