Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Säkerhetskonferenser i Stockholm 3
Säkerhetstips
Angående säkerhet på kemi inst. 3
Tillstånd 1 Tomtebloss igen 4
Tillstånd 2 Brandfarliga ämnen 5
Regional konferens i Helsingborg 5
För tävlingssugna… 7
Nyheter
Gymnasiereformen 7
Kommentarmaterial 8
Kurser och konferenser
KRC:s kurser i sommar, anmälning 8
Läkemedel 9
Microscale 10
Miljökemi 11
Färgers kemi 11
Solceller, bränsleceller 12
Kemiskafferiet 12
Euroscience Open forum 2004 13
Tips för lärare
Landskapsgrundämnen 14
Van der Waals bindningar 15
Korta labbar med färger 16
Extra tillskott till kemin 18