Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
En Polartävling för gymnasieelever hösten 2007 3
Säkerhet i skolans NO- och kemiundervisning 4
Lärarlyftet- fortbildning och högre status 4
Svenska Kemistsamfundets stipendier för kemilärare 4
Rapport från EUSO i Potsdam 5
Studiedagar från KRC 7
Material & resurser från KRC 7
Kemi för aktiva lärare 10
Viktigt om riskbedömning av våra experiment 11
Tips för lärare
Att bryta isen 12
Upptäck kemispelen… 13
Transfetter och lipider 14
Vilket ämne är vilket? 16
Kemistsamfundets medaljörer 2007 18
Kalendarium 19