Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Resultaten från Polartävlingen 3
Elev - elev 5
Laboratorieutrustning bortskänkes! 5
Den Hemlige Kocken 5
Lärarlyftet 6
Läsa vidare – naturvetenskap? 7
Studiedagar för kemilärare 9
Östersjöprojektet – Torsk och Tärna 10
Tips för lärare
Blanda inte azo-färgad drink med en metallsked! 11
Hur fungerar en katalytisk avgasrenare 13
Varför inte pröva det här? (Elektrokemi) 16
Två periodiska system från Wiley – VCH! 18
Kalendarium 19