Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 3
NO-Biennaler 4
KRC kurser med ansökningsförfarande 5
Studiedagar på KRC v. 44
Kemihistoria i undervisningen 6
Från elev till elev 7
Reflexioner från 20th International Conference on
Chemistry Education 8
Fortsättning: Polarresan 10
Kemiolympiaden för gymnasieungdomar 11
EUSO – final, maj 2008 11
Handel med kemikalier 13
Från elev till elev 14
Tips för lärare
Aktivt kol, rening av nitrösa gaser 15
Oscillerande brinnande metanol 16
Web-resurser för skolor och intresserade 17
Kalendarium 19