Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Distanskurser med ansökningsförfarande 3
Till alla grundskollärare i Sverige 4
Kemilektorslänken 4
En otrolig resa i Norra Ishavet 5
Miljöpåverkan från läkemedel – vems huvudvärk? 7
Fortbildning för kemilärare 9
Minns ni förra NO-biennalen i Stockholm? 10
Dags för NO-biennaler 11
Ljusets kemi 14
Tips för lärare
Brandtriangeln 16
En annorlunda ammoniakfontän 18
Para ihop rätt! 19
Web-resurser för skolor och intresserade 20
Jul(klapps)tips 20
Material från KRC 21
Kalendarium 23