Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
Kemins år 3
Eriksgata i Umeå 4
Science on stage 5
International Conference on Chemical Education 6
Reseberättelse från Tokyo 9
Äkta vara – garanterat fri från tillsatser? 10
Kemisterna 14
Tips för lärare
Analysera ”det söta” i läsk 15
Enzymatisk bestämning av urea i sojabönor 17
Vad innehåller saltburken? 19
Test på sulfit i frukt 20
Finns det järn tillsatt i maten? 20
Lästips – Matmolekyler 21
Kalendarium 23