Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
IYC Conference for Nordic Chemistry Teachers 3
Kemins dag 7
Tävlingen från Kemins dag 10
Världens längsta experimentbord 12
Kemins år 14
ICCE/ECRICE-konferens 18
Säkerhetskurs 19
Kemididaktik och KRC söker ny medarbetare 20
Gunnar Starck-medaljen 2011 21
Bibliotekarien och giftmorden 22
Statens folkhälsoinstitut informerar – inköp av teknisk sprit 25
Tips för lärare 26
Julens kemi 26
Sockermängd i läsk 27
Tillverka biodiesel enkelt och säkert 28
Jod och zink, tur och retur 31
Jonjakt – visa på betydelsen av kritisk granskning 33
Syra-bas, för förklaring av mass- eller molförhållande 35
Lästips 37
Webbresurser för skolan och intresserade 38
Kalendarium 39