2 Redaktörens rader
3 Röster från 57:e Berzeliusdagarna
5 Endagskurs i säkerhet och riskbedömning
5 Kurs: Vad gör vi med Kemi 1? (formativ bedömning)
6 Utveckla din kemiundervisning genom internationellt samarbete
8 Inspirationsdagar
9 Ingvar Lindqvistdagen 2012
10 Science on Stage
11 Gasmätningar, sensorer och moderna mätinstrument
13 SPUCK 2012
14 Tips för lärare
14 Experiment med hårgelé
16 Demonstration av optisk aktivitet på en läsplatta
18 Kemikalendern
18 Lästips
19 Kalendarium