Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
ICCE/ECRICE -konferensen i Rom 2012 3
Reseberättelse 1 5
Reseberättelse 2 7
En giftfri miljö utan bisfenol 8
Vi vet hur man gör naturvetenskap och teknik kul! 9
Framtidsresan 10
Grattis till bronsmedaljen 10
Utmärkelser 2012 10
Kurser från KRC 11 - 12
Tips för lärare
Principen för ett batteri 13
Iaktta det brinnande ljuset 14
Godis för molbegreppet 16
Kemin är överallt 18
Kalendarium 19