Innehållsförteckning

2 Redaktörens rader
3 Världsvattendagen 2013
4 Kan Östersjöns sommarblomning begränsas?
6 Några ord om Östersjön
8 Vad är det för likheter mellan Östersjön och blodplasma?
9 Med fokus på kemiförståelse
9 Kurs i experimentell kemi
10 Barnexperimentet - Svensk skola i fritt fall
10 Kemisterna
11 Nationellt lektorsmöte inom de naturvetenskapliga ämnena
12 NO-biennalen Växjö, 9 - 10 april
13 NO-biennaler 2013
14 Ett formativt arbetssätt ökar lärande och förståelse
16 Svar till uppgiften: Likheter mellan Östersjön och blodplasma
Tips för lärare
17 Koka vatten från is
18 Vatten med olika densitet
19 De flesta bakterier andas som vi
20 Ny interaktiv riskbedömningsblankett
22 Fler tips
23 Kalendarium