Innehållsförteckning

2 Redaktörens rader
3 Den svenska skolans behov av reformer?
4 Sockerträsket och funderingar kring ”stevia”
7 Njutning,.... Berättelser om kärlek och kemi
8 Så gick det till när vi bykte våra kläder förr!
9 Experimentell kemi i Gävle
11 NO-biennaler 2013
12 De vanligaste kemikalierna i vårt samhälle
13 KRC anordnar kurs i Säkerhet och riskbedömning
13 Kemisterna
Tips för lärare
14 Manganets olika oxidationstillstånd
15 Kan man baka utan socker?
16 Observation och slutsats/antagande
18 Användbara appar
19 Kalendarium