Innehållsförteckning

2 Redaktörens rader

3 Experimentell kemi

4 Utställningen Unga Forskare

5 Bedömning i NO - grundskolans tidigare år

7 KRC anordnar kurser

7 Kemins Dag 2014

8 Är kemiläxan för svår? Om kemistugan i Stockholm

9 20-års jubilerande Nationella Resurscentra i Kemi och Fysik

10 Kristallklart med KRC i 20 år

12 Strukturmodeller med röntgendiffraktion

12 Tolkning av diffraktionsdata

13 Kriminalteknik i skolan

14 Kristallisera lysozym

16 Det klassiska potatisförsöket

19 Kalendarium