Innehållsförteckning

2. Föreståndarens rader
3. NATDID
4. Sveige står inför en allvarlig lärarkris
6. KRC söker en kemilärare på deltid
7. EUSO-finalen 2015
8. en mycket viktig fråga
9. Kemins Dag
10. NO-Biennalerna 2015
12. Kemishow vid NO-Biennalen
14. Undersök bindningar i alginat
16. Visa på sp3-hybridisering med ballonger
18. Kemisk jämvikt- tankeproblem
19. Kalendarium