Innehållsförteckning
2. Föreståndarens rader
3. Nordiske Kjemilaerningskonferense 2015
5. Formativ bedömning av provresultat
6. Vidskepelse, konspirationsteorier och pseudovetenskap hos svenska folket
8. Berzeliusdagarna 2016
10. EUSO Sverige-finalen
12. Två nya rapporter om den svenska skolan
13. Hårfärgning
15. Färga med naturfärg eller hårfärg
16. Molekylbygge med Avogadro
17. Bestäm kopparhalt med mobilen
19. Kalendarium