Från redaktörerna                                      1

Pappersmaterialet: rättelser och tillägg        2

Om pappersproverna                                  3

Tre bilder kring massa/pappers-produktion    4 - 6

En riktigt vacker bok, erbjudande                 7

Minnesmetall, kort information                    8

Äggsperiment, elevsidor                             9 - 11

Mikroskala,

Korta notiser med labtips                             22

Kommentar till Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling :

”Laboratoriearbete med kemikalier”               23

Sommarkurs på KRC för grundskollärare        24

The Chemistry Tutor – en CD- rescension       25 - 26

Utbytessidor till pappersmaterialet – egen paginering – ta ur!

Sverigekarta (till mikroskaleförsök)             27

Innehållsförteckning                          28

Bilagor:

Pappersprover

Minnesmetalltråd (klistrad på papper)