Innehållsförteckning

2          God Jul från oss på KRC

3          Nyheter från Nobel Center

4          Kemiundervisning för nyanlända elever

5          Syntes och analys – två sidor av samma mynt

6          Laboration: Blått (BFB) ur Rött (FR) – en elektrofil aromatisk substitution

8          Säkerhet ombord

10        Laboration: En lampa som tänds med vatten                                        

11        Ny bok - Laboratoriearbete

12        Ny bok – Stora experimentboken

13        Laboration: Varför varierar reaktionshastigheten med tiden?

14        VA-dagen 2017

14        IKEM 100 år

15        Inbjudan från Finland till att delta i ämnesövergripande NT-projekt    

16         Tillgänglig lärmiljö i NO och teknik

17        Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

18         Om kemisäkerhet               

19        Kalendarium