Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Ny medarbetare 3
Eld och lågor 3
KRC:s nya hemsida 4
Kemins Dag med hela lågstadiet 5
IKEM Kemins Dag 6
Kemins dag 2017 7
Temperaturens inverkan på
koldioxids löslighet 8
10 års erfarenhet av NP i åk 9 10
Lärarröster om frivilliga kursprov
i kemi på gymnasiet 12
Skolverkets bedömningsstöd i kemi 1 14
Konferens: Kemi för alla 15
Stipendier och konferenser 15
Marvin Sketch i undervisningen 16
Nya svenska skrivregler 16
Bestämning av sockerhalten på olika sätt 18
Fenolftalein 20
Säkerhet i kemiundervisningen 22
Kurser om kemisäkerhet på KRC 23
Kalendarium 24