Innehållsförteckning

Kemi för alla 3
Eld och lågor 4
Drömmen om det exakta 4
Skolmaterial från MSB 5
Vätgasballonger 6
Bolincentrets klimatfestival 7
Nyfiken på kemiundervisningen i Finland? 8
Fömågan att ställa naturvetenskapligt undersökningsbara frågor 10
Konsten att göra kemiförsök i vanliga klassrum 12
Laborationer med olika syften 13
Forskarmöten 14
#hurvetdudet? 14
Klartänkt 15
www.faktiskt.se 15
Kemikarriär – en ny digital satsning hos IKEM 16
VIFI – Väcka intresset hos framtidens ingenjörer 17
Info från Jernkontoret 17
Science on Stage 18
Science in School 19
KRC:s riskbedömingsblankett 20
Vermikulit 22
Periodiska systemet 22
Boktips 23
Kalendarium 24