Informationsbrev

  1. Du är här:
  2. Start
  3. KRC
  4. KRC
  5. Om oss
  6. Informationsbrev
  7. Innehållsförteckning - nr 3 2018

Innehållsförteckning - nr 3 2018

Innehållsförteckning

Föreståndarens rader                                           2
Ny svens kemi-app ”Fickfakta i kemi”                                3
2019 - Periodiska systemets år                                                         3
En oväntad brasiliansk upptäckt på Utö                                    4
Kan verkligen magnesium bilda vätgas med ett salt?                              6
Torkad rödkålsindikator                                      7
Att använda berättelser från natur vetenskapernas historia i undervisningen 8
Universeum i lärarutbildningen                                10
Slagg från metallindustrin -potentiellt material för bättre miljö               12
Kemikalier i vardagen   14
Läromedlet om hållbar mat  15
Tillståndspliktiga kemikalier i skolan  16
Ättiksyraanhydrid i skolan   17
Inspektioner i höst med fokus på kemiska risker. 18
Konferenser om Skolverkets NV-moduler  19
Förutsättningen för att ta hand om kemiinstitutionen i skolan  20
50:e IChO i Bratislava/Prag 21
EUSO 21
Allkemi 22
KRC-tipset    23
Kalendarium 24

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)

Postadress:
Kemilärarnas Resurscentrum
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: krc@krc.su.se

Ledning
Föreståndare
Jenny Olander
08-1207 6549
jenny.olander@krc.su.se
 

KRC:s logga