Innehållsförteckning nr 3 2018 (86 enligt tidigare numrering)