Axberg Karin Projektledare, timanställd lektor i kemi på gymnasium
Eriksson Lars Universitetslektor, timanställdpå KRC
Långvik Vivi-Ann Universitetslektor, fd föreståndare
Mattsson Camilla Projektledare, 20 %
Nilsson Malin Projektledare, sjukskriven
Nylund Nils-Erik Projektledare, 20 %
Olander Jenny Föreståndare
Stenberg Cecilia Projektledare, 50 %