Olander Jenny
Föreståndare
 
Stenberg Cecilia Projektledare, 50 %
Cecilia Stenberg
Cecilia Stenberg

 

 
Mattsson Camilla
 

 

Projektledare, 20 %
Camilla Mattsson
Camilla Mattsson

 

   
Nylund Nils-Erik
Projektledare, 20 %
 
Stenlund Sofie Projektledare, 20 %

 

 
Axberg Karin Projektledare, timanställd lektor i kemi på gymnasium

 

Eriksson Lars
Lars Eriksson
Lars Eriksson
Universitetslektor, timanställdpå KRC
Långvik Vivi-Ann Universitetslektor, föreståndare emerita
Vivi-Ann Långberg
Vivi-Ann Långvik