Olander Jenny
Föreståndare
 
Stenberg Cecilia
 Projektledare, 50 %
 
 

 

 
Mattsson Camilla Projektledare, tjänstledig 2019    
Nylund Nils-Erik
Projektledare, 20 %
 
Stenlund Sofie
Projektledare, 20 %
 

 

 
Axberg Karin
Projektledare, timanställd lektor i kemi på gymnasium

 

Eriksson Lars
Lars Eriksson
Universitetslektor, timanställdpå KRC
Långvik Vivi-Ann Universitetslektor, föreståndare emerita