Nyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. KRC
  4. KRC
  5. Om oss
  6. Nyheter
Piller (Bild:Pixabay)

Skolverkskonferens om bl.a. Medicinmodulen i Malmö

KRC bidrar med workshop om Medicin i Malmö 24/10 och Klimat i Karlstad 14/11.

Fortbildningsdagar med fokus på miljöforensik

16-17 november 2018 anordnar Nationalkommittén för kemi fortbildningsdagar för kemilärare i Örebro.

Nobelprislektionen i kemi 2018

Nobelprislektionen i kemi 2018

Nu har årets Nobelprislektion i kemi publicerats.

Nordiska flaggor

Nordisk kemilärarkonferens i Juväskylä

22-23 november anordnas en nordisk kemilärarkonferens i Jyväskylä, Finland. Konferensen är gratis och kommer att hållas på engelska.

Mätkolvar liten

Förslag på delegering i kemi

Förslag på delegering av uppgifter relaterade till kemikalier i kemiundervisningen

Dana Seifeddine Ehdwall

Kemiundervisning för andraspråkselever

18 oktober presenterar Dana Ehdwall sin avhandling på Stockholms universitet.

Kemikarriär

Kemikarriär

Vad arbetar man med i kemiindustrin? Det kan du få många aktuella exempel på här.

Bra kemi

Kemitema för marsnumret av tidskriften Origo.

Kemisamfundets logga

Nya skrivregler i kemi

Läs artikeln som publicerats på Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift webb om Nomenklaturutskottets nya skrivregler i kemi på svenska.

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)

Postadress:
Kemilärarnas Resurscentrum
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: krc@krc.su.se

Ledning
Föreståndare
Jenny Olander
08-1207 6549
jenny.olander@krc.su.se
 

KRC:s logga