Vid lärarsamlingen under senare delen av fredagseftermiddagen får du tips om olika sätt att uppmärksamma det internationella året för periodiska systemet (www.iypt2019.se). Lärarsamlingen avslutas med gemensam middag som är inkluderad i deltagaravgiften.

  • Camilla Christensson, Katedralskolan i Lund, presenterar hur man kan arbeta kontext-baserat, dvs knyta undervisningen till sammanhang som är relevanta för elever. Utifrån exempelvis mat och läkemedel kan elever med hjälp av periodiska systemet dra slutsatser om hur ämnen reagerar och agerar.
  • Jenny Olander, Kemilärarnas resurscentrum (KRC), presenterar den nya appen Fickfaktakemi samt material från KRC som är relevant för periodiska systemet.
  • Karolina Broman, Umeå universitet, visar digitala periodiska system.
  • Presentation av olika aktiviteter som kommer att genomföras under 2019 både i Sverige och andra länder knutet till firandet av det periodiska systemet.

Läs mer och anmäl dig på www.berzeliusdagarna.se/utstallare/
Programmet för 2019 kommer att finnas här inom kort: www.berzeliusdagarna.se/

 

Mer info: http://www.berzelius