Aktivitetstorg
Fingra på klimatanknutna utställningar från en mängd olika organisationer. KRC deltar och har sammanställt två häften med klimatlaborationer, som du hittar här. Aktivitetstorget är öppet för alla.
Datum: 21, 22 och 23 maj 2018
Tid & plats: 09.00–15.00 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet. Mer info hittar du här: https://bolin.su.se/index.php/klimatfestivalen